Dobrodošli. []
 
 
 
Osnovna dejavnost našega podjetja je oplemenitenje vaših idej, sanj, želja. Radi jih prelijemo, bodisi na papir (oglas, plakat, povabilo, knjiga, brošura, letak, fotografija ali katero koli druga tiskovina), spletno stran ali multimedijski predstavitveni CD.

Izhajamo iz načela, da so se ljudje pred nami že veliko naučili. Z njihovimi in svojimi izkušnjami, znanjem, napakami ter odzivi ljudi in strank, poskušamo ustvariti (če želite - oblikovati) novo podobo preteklosti.

Radi prisluhnemo svojim strankam, ker smo mnenja, da je edina prava pot do dobre stvaritve sodelovanje. Sad sodelovanja pa je dobro opravljeno delo, s katerim smo zadovoljni vsi sodelujoči.

Naše glavno načelo oblikovanja je zapisano v latinskem pregovoru, ki pravi:
De gustibus non est dispuntandum (o okusih se ne razpravlja),
in v domačem pregovoru, ki pravi:
Vsake oči imajo svojega malarja.

Črpanje modrosti iz preteklosti nam daje moč ustvarjati lepšo prihodnost. Oblikovanje je vedno usmerjeno v prihodnost.